Upptäck Basetool Maps

Digitala kartor på ett helt nytt sätt

Med Basetool Maps kan du skapa kartor för naturvandringar, bilturer, stadsvandringar, cykelleder, kulturvandringar och mycket mer.

Kombinerar näringsliv och friluftsliv

Basetool Maps

Basetool Maps är framtagen med målsättningen att ge att ge besökarna bästa tänkbara information om leder och intressepunkter kombinerat med alla företag och aktörer i anknytning till dessa. Med Basetool Maps kan du skapa kartor för naturvandringar, bilturer, stadsvandringar, cykelleder, kulturvandringar och mycket mer. Applikationen är fylld av spännande funktioner för att vilket skapar enorma möjligheter. Med Basetool Maps kan du koppla filmer, ljudfiler, bild och text till både intressepunkter och leder. Detta ger en dig möjlighet att enkelt ta fram din digitala guide.

Basetool Maps kan ses som den nya smartare ersättningen till de tryckta kartorna och är dessutom ett väsentligt billigare alternativ. En tryckt karta riskerar att snabbt bli inaktuell, medan en digital karta enkelt kan uppdateras och anpassas, allt eftersom utbud eller ledens sträckning förändras.

Bra funktionalitet

Att kartan visar upp olika typer av leder och intressepunkter som du enkelt själv administrerar är ju självklart. Men i Basetool Maps hämtar du in företagen direkt från Basetool och får därför alltid deras senaste uppdaterade information. Du kan lägga till boenden, restauranger och aktivitetsföretag likväl som evenemang och föreningar.

Du kan skapa olika typer av intressepunkter och varje intressepunkt kan ha namn och text med länkar. Sen kan du lägga till bilder, mediafiler och faciliteter. Du kan också visa svårighetsgrad, underlag och längd på varje led eller etapp.

Antalet utländska besökare som vill uppleva vår vackra natur ökar och Basetool Maps har stöd för att presentera både navigering och innehåll på flera språk.

På kartan ser besökaren sig egen position och kan enkelt hitta intressanta besöksmål i sin närhet. Basetool Maps unika utformning sätter fokus på kartan på ett sätt som inte är möjligt i en destinationswebbplats som måste innehålla så mycket mer. Vi är övertygade om att upplevelsen blir bättre om man får en speciellt utvecklad tjänst för ändamålet. Därför är Basetool Maps ett perfekt komplement till er destinationswebbplats.

Outdoor Mullsjö

Mullsjö är en kommun som i generationer satsat stort på friluftsliv. I kommunen finns inte mindre än fjorton vandringsleder av hög kvalitet och med stor variation i längd och upplevelse.

Länk till kartan

Östgötaleden

Med Östgötaledens kartapp får du bästa tänkbara information om sträckorna, turistiskt utbud och intressepunkter. Leden är totalt 120 mil lång och går igenom olika typer av varierad natur och här finns allt du behöver för att få en härlig vandringsupplevelse.

Länk till kartan

 

 

Åk till toppen